Tag Archives: Thơ TY phổ Nhạc

Em vẫn là mùa Xuân

Thơ: Tú_Yên Nhạc và hòa âm: Vũ Thế Dũng http://trinhnu.net/media/authors/postings/music/110/110292.mp3

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bóng Thu trôi – Thơ Tú_Yên phổ nhạc

Bong Thu Bóng Thu trôi Thơ: Tú_Yên Nhạc: Nguyễn Minh Hải Trình bày: Tâm Thư

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ TY phổ nhạc – Mùa Thu

Mùa Thu Thơ: Tú_Yên Nhạc: Lã Mộng Thường (ttvl123)

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ TY phổ Nhạc – Cũng vẫn lối về

http://www.hathaykhongbanghayhat.org/sites/default/files/audio//Cung%20van%20loi%20ve%20%28TT%29.mp3 Thơ : Tú_YênNhạc : Mai Đằng Hòa âm : Đặng Vương Quân Ca sĩ: Tâm Thư hat hay hay hat

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | 2 phản hồi

Thơ TY phổ Nhạc – Trà Vinh đợi

Click vào hình để nghe nhạc Thơ : Tú_Yên Nhạc : ttvl123

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | 4 phản hồi

Thơ TY phổ Nhạc – Ta chờ Ta Một góc Xuân

Click vào hình để nghe nhạc Ta Chờ Ta Một Góc Xuân Thơ : Tú_Yên Nhạc : Như Ngọc Hoa Hòa âm : Trần Hải Bằng Trình bày : Phượng Trần Click để nghe Hòa âm (THB) hat hay hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | 2 phản hồi

Thơ TY phổ Nhạc – Em vẫn là mùa Xuân

Click vào hình để nghe nhạc Em vẫn là mùa Xuân Thơ : Tú_Yên Nhạc : Như Ngọc Hoa Hòa âm : Trần Hải Bằng Trình bày : Trần Hải Bằng hat hay hay hat

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ TY phổ Nhạc – Thương

Click vào hình để nghe nhạc Thương Thơ : Tú_Yên Nhạc : Như Ngọc Hoa Hòa âm : Đặng Vương Quân Trình bày : Phượng Trần R5N7sIYMTw4 hat hay hay hat

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ TY phổ Nhạc – Thương !

Thơ : Tú_Yên Nhạc : Như Ngọc Hoa Hòa âm : Đặng Vương Quân Trình bày : Cẩm Sa Click vào hình để nghe nhạc Thì thương…một chút – rất gần Thương Cha_Mẹ với vuông sân, góc nhà. …Thương  Thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | 6 phản hồi

Chiều Mây Tím – Thơ TY phổ Nhạc

Thơ : Tú_Yên Nhạc : Hồ Hải Hòa âm : Đỗ Hải Trình bày : Mây Tím Click vào hình để nghe nhạc Mây Tím_chiều… Mây vơ vẩn Mây về đâu, mây hỡi ? Tím trời chiều – tím cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?