Tag Archives: vườn thơ của mình

Vườn Thơ Tú_Yên

* Đã đăng báo Văn Nghệ TP HCM Số 123, ngày thứ năm 19-08-2010 Tuyển thơ Tú_Yên VNTQ Thơ Tú_Yên đăng eVan vnexpress Thơ Tú_Yên đăng lucbat.com Thơ Tú_Yên phổ Nhạc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | 58 phản hồi

Tản mạn đầu năm

Quãng đường qua Những ngày đầu một năm mới – Năm 2010 – cũng như chỉ còn hơn tháng nữa thì sẽ chính thức bước vào năm Canh Dần – năm của Chúa sơn lâm – và mọi người lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | 2 phản hồi