Các bài viết cũ

Giấc mơ em

Advertisements

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sinh Nhật Cháu

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ

Tặng…

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ , | 2 phản hồi

Sinh Nhật Đình Duy

Mỗi ngày đều là ngày Sinh Nhật vui và vạn điều như ý nghe Duy.

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ

Mừng Sinh Nhật

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ

Vô thường

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ | 2 phản hồi

Nghiệm khúc

Nghiệm khúc Rất nhiều người mượn mạng ảo rong chơi Nên tâm trí lả lơi, buông toàn lời bỡn cợt Thơ tình ái…thả nhầm nơi – trớt quớt Tiếng trêu đùa hời hợt đến…vô duyên.

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ