Lời NgỏThanks You for visiting
My Blog


Click vào hình để nghe Thơ phổ NhạcTất cả các bài viết trong Blog đều là "Sáng tác của Tú_Yên"
(Liễu thị Kim Tuyến) 

Xin vui lòng để lại lời nhắn hay liên hệ 
tu_yen10468@yahoo.com.vn
Khi bạn sử dụng bài viết trong Blog nầy

6

 vanthodelai

F

 

Làm gì – đời vốn qua nhanh?
Khi vòng sinh_tử mong manh như là…
Như là làn gió bay qua
Như là hạt bụi
Như là phù du!

 

1.

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | 194 phản hồi

Vườn Thơ Tú_Yên

mhndi1
* Đã đăng báo Văn Nghệ TP HCM
Số 123, ngày thứ năm 19-08-2010

Tuyển thơ Tú_Yên VNTQ
Thơ Tú_Yên đăng eVan vnexpress
Thơ Tú_Yên đăng lucbat.com
Thơ Tú_Yên phổ Nhạc

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | 58 phản hồi

Cháu Tôi – Duy Anh

Picture 231

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh | Thẻ | 3 phản hồi

Khoảng không mùa

Đăng tải tại Chút lưu lại, Thơ 8 chữ, Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sinh Nhật Cháu

Đăng tải tại 2- Truyện thơ "Cháu của Bà", Tranh Thơ, Viết cho Cháu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Viết…

Đăng tải tại Chút lưu lại, Tranh Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con Chó Vện (3)

Đăng tải tại Con Chó Vện, Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chút lưu lại

Đăng tải tại *- Thơ Tú_Yên (toàn tập), Chút lưu lại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

WinWin

(Ảnh WinWin 2021)

Đăng tải tại Góc buồn, Lời muốn nói, WinWin nhà Tôi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sinh Nhật Duy

Đăng tải tại Lời muốn nói, Tranh Thơ, Viết cho Con | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thôi!

Đăng tải tại 7- Vu vơ Tình thơ, Tranh Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nói chuyện một mình.

Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là cuctrg63.jpg

Viết – để nhẹ lòng.
Viết – để được quên.
Hay viết – rồi sẽ nhớ nhiều hơn?!

Không biết nữa.
Chỉ là muốn viết ra – như “mình nói chuyện với mình”.
Vậy thôi!

Đăng tải tại Nói chuyện một mình, Trang VĂN Tú_Yên | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dẫu…

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân", Thơ 8 chữ, Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?